Opkvalificering af medarbejdere i fødevareindustrien

Erfaringer fra workshoppen på Fuglsang Bryggeriet, som blev afviklet i fællesskab mellem DIMA og Fødevareakademiet

 

Fødevareakademiet vil gerne invitere til endnu et arrangement, så sæt kryds i kalenderen den 25. februar 2020 kl. 9-15 hvor de afholder arrangement i Vejle/Kolding. Programmet er under udarbejdelse, og fremsendes så snart det er på plads. De kan dog allerede nu løfte sløret for at Lis Korsbjerg, Senior Learning Manager hos Danish Crown, sammen med Hans Kærgaard fra Netværkslokomotivet, vil give en indflyvning til kompetenceudvikling i en strategisk sammenhæng, hvorefter vi igen vil sætte fokus på videndeling og netværk. Arrangementet vil primært henvende sig til virksomheder og have en praktisk tilgang.

Blev du så interesseret i uddannelse af udenlandske medarbejdere, at du vil vide mere. Afholdes der den 24. oktober et arrangement om emnet i Skjern. Læs mere her.

Emner til fremtidige møder

 • Vi skal vide hvordan vi fortsætter det gode arbejde
 • Vi skal vide hvordan vi kommer i gang
  • Spørg til behov og ønsker – find muligheder via brancheforening fx NNF.
  • Lav en kompetencestrategi – udbyd få forløb – basiskompetencer.
  • Lav planen i samarbejde med arbejdsgiver/arbejdstager.
  • VEU-kompetenceafklaring er vigtigt for overblik over uddannelsesudbud.
  • Hvordan laver man en strategisk kompetenceplan

Tid

 • Det tager lang tid, det er en lang proces at sætte gang i kompetenceløft.
 • Virksomhederne har travlt, efteruddannelse er en ledelsesmæssig prioritering.
 • Pengene har generelt første prioritet – penge er vigtigere end tid.
 • Produktionsledernes skal have tid.
 • Kompetenceløft skal tilpasses sæsonudsving

 

Udfordringer

 • Interne målinger på antallet af medarbejdere, man har ikke medarbejderne i virksomheden fordi der altid er 2 på skole, men de tæller med i de interne KPI’er.
 • Spidskompetencer kan være svære at undvære til efteruddannelse, hvis man ikke har en erstatning. Det kan tage lang tid at sikre oplæring af erstatningsmedarbejdere.
 • Økonomien er en kæmpe udfordring ift. danskundervisning – DI har anbefalet virksomhederne ikke at betale deltagergebyret for deres medarbejdere.
 • Ledelsen ser højest 1 måned frem, kompetenceløft kræver et langt sigte.
 • Det er svært at se hvor og hvordan man kommer i gang
  • Truckkort på tysk – men kender markedet det?
  • Problem med synliggørelse af samlet behov af udbud/eller i skabelsen af udbud.
  • Udvikling af ug.dk – efteruddannelse.dk eller ny portal.

Medarbejdermotivering

 • Fuld løn under uddannelse, som afholdes internt.
 • Det er mange år siden man sidst har været på uddannelse, og erfaringerne derfra var måske ikke gode. Fleksible undervisningsmetoder anvendes allerede og fungerer godt, de tilgodeser medarbejderne på skiftehold og modstand mod uddannelse.
 • Gode historier om kompetenceløft over for medarbejderne – brug fx gode eksempler fra andre virksomheder.
 • Lav kompetenceafklaring af alle medarbejdere, (på denne måde undgås at dem der gemmer sig med ordblindhed oa. Ikke får mulighed for at gemme sig).

 

Kompetencefonde

 • Ønsker flere enkeltkurser under aftalt uddannelse.
 • Mere struktur over fonde.
 • Mangler viden om kompetencefonde.

 

Hvordan skabes der en god uddannelseskultur

 • Vi når meget længere hvis vi stiller krav til medarbejderne om at de skal lære dansk.
 • Underviser online kan kun praktiseres, hvis den basale viden er i orden, herunder danskkundskaber. Hjælpeværktøjer via mobilen er muligt.
 • Kompetenceløft er mange ting. Sidemandsoplæring anvendes meget og med stor succes i virksomhederne.