Generalforsamling i DIMA

Kære medlem i DIMA

Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling i DIMA. Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret årsrapport
  4. Godkendelse af justerede vedtægter
  5. Udpegning og valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Godkendelse af årsprogram og budget
  8. Godkendelse af medlemsbidrag, jf. § 4
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden (sekretariatet) i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar, hos Maskinmesterskolen i Fredericia, Købmagergade 86, 7000 Fredericia i tidsrummet fra kl. 9.00-11.00.

Tilmelding sker til Annette Duedal på Andue@trekantomraadet.dk  DEADLINE ER DEN 24. FEBRUAR AF HENSYN TIL FORPLEJNING mv.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være konstituerende bestyrelsesmøde fra kl. 11.00 -12.00.