Til virksomheder

Samarbejde med industrien

DIMA samarbejder typisk med industrien på tre måder:

Projekter

Gennem projekter med et særligt fokus. F.eks. www.industriensomkarrierevej.dk hvor DIMA laver matchmaking mellem industrivirksomheder og folkeskolen i gennem et adoptionskoncept og samarbejde med 10. klasse. Fokus er de tekniske fag.

Adoptionsbrochure
Download

10. klasse brochure
Download

Workshops

Der afholdes 4 workshops årligt med fokus på kompetenceforsyning til industrien. Der skal identificeres emner til kommende workshops. Dette kan gøres hele året (når der opstår aktuelle og akutte udfordringer), men ellers med fokus på at melde emner ind, sidst på et kalenderår. Der kommer typisk emner fra medlemskredsen.

Konsulentdage

Der afholdes 3-4 konsulentdage årligt med deltagelse fra erhvervskontorer, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Her er formålet implementering og træning i brugen af kompetencehjulet (Dialogværktøj) - der sikre at konsulenterne er klædt på til at give virksomhederne et overblik over, hvilke fælles kræfter og muligheder, der ligger i de tre systemer.”

Vis industrien frem

Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med TRESU Group, Fksslamson og Mekaleika”

Drejebog:  Inspiration til besøg i 7.-9. klasse
Download

Guide: Første besøg – i virksomhed
Download

Guide: Andet besøg – på skolen
Download

Guide: Tredje besøg – i virksomhed
Download

PowerPoint: “Gæt hvad”
Download


Brug elever i fritidsjob

Guide til virksomheder, der ønsker at:

  • Få frigivet timer til kerneopgaver
  • Opbyg relationer til fremtidige lærlinge
  • Vis de unge, hvad industri er i 2016

Udarbejdet i samarbejde med Fiberline Composites, ECM Industries og Lunderskov Smedie og VVS”

Guide: Brug elever i fritidsjob
Download

Case: ECM Industries A/S
Download

Case: Fiberline Composites
Download

Case: Lunderskov Smedie og VVS
Download


Annette Duedal

Sekretariatschef DIMA
Trekantområdet Danmark