Workshop: Tiltrækning af arbejdskraft – Hvordan får vi de studerende fra de videregående uddannelser til at interessere sig for industrien i Trekantområdet.

Igennem mange år har diverse erhvervsfremmeorganisationer arbejdet på at ”tilføre” de små og mellemstore industrivirksomheder højtuddannet arbejdskraft. Formålet har ofte været at skabe forretningsudvikling i disse virksomheder. Ved at bringe virksomheder og studerende på de videregående uddannelser tættere på hinanden, det kunne fx være ved at afholde orienteringsarrangementer eller etablere netværk med virksomheder under studiet fx ift. opgaveskrivning, hovedopgave, erhvervskandidatordningen, praktikforløb osv., opnås de bedste forudsætninger for tiltrækning.

Praktiske oplysninger

Tilmeld event