Workshop: Om kompetenceløft af udenlandske timelønnede medarbejdere i fødevareproduktionen

Iværksat på baggrund af ønsker fra Arbejdsmarkedets parter, er der udtrykt interesse for en workshop, der omhandler specifikke kompetencebehov for opkvalificering i fødevarebranchen, der ikke dækkes af det eksisterende efteruddannelsestilbud. Derudover vil de gerne finde frem til hvilken undervisningsform, der skal benyttes for at målgruppen finder fællesforløbet udbytterigt.

Praktiske oplysninger

Tilmeld event