Generalforsamling i DIMA den 27. februar

Kære Medlem i DIMA

Så er tiden kommet til den årlige generalforsamling i DIMA.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden (sekretariatet) i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar, hos Maskinmesterskolen i Fredericia, Købmagergade 86, 7000 Fredericia i tidsrummet fra kl. 9.00-11.00.

Tilmelding sker til Annette Duedal på Andue@trekantomraadet.dk

DEADLINE ER DEN 24. FEBRUAR AF HENSYN TIL FORPLEJNING mv.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være konstituerende bestyrelsesmøde fra kl. 11.00 -12.00.

Velkomst ved Jens Færgemand fra Maskinmesterskolen og Jeppe Hebsgaard Laursen formand for DIMA

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af revideret årsrapport
4. Godkendelse af justerede vedtægter (se vedlagte - BEMÆRK at de væsentlige ændringer er markeret med rødt)
5. Udpegning og valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Godkendelse af årsprogram og budget
8. Godkendelse af medlemsbidrag, jf. § 4
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden (sekretariatet) i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeld event