DIMA, Industriens samarbejdspartner i Trekantområdet

Danish International Manufacturing Academy (DIMA) er et tæt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervsservice og arbejdsmarkedets parter om at skabe Danmarks stærkeste kompetence-klynge, der effektivt leverer de rigtige kompetencer til produktionsvirksomhederne i Trekantområdet. Det giver mulighed for at tiltrække talenter og investeringer og styrke og udbygge Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum – både nationalt og internationalt.

Grundprincippet i DIMA er, at de enkelte parter har ansvaret for – i dialog med virksomhederne – at levere kompetencer og bistå med rekruttering af arbejdskraft. DIMAs rolle er at på én gang at styrke den enkelte aktør og sammenhængskraften mellem eksisterende aktører og systemer. Målet er, at den enkelte virksomhed herigennem får en enkel og effektiv tilgang til den nødvendige arbejdskraft og de rigtige kompetencer.

DIMAs medlemmer